Veilingvoorwaarden Embryoplaza.

 

  1. Iedereen mag zijn of haar embryo's plaatsen op de site van Embryoplaza.

 

  2. Embryoplaza biedt veehouders en handelaren de mogelijkheid om zelf embryo's aan te bieden.

 

  3. Embryoplaza houdt zich niet bezig met aan-of verkoop van embryo's, maar biedt slechts de mogelijkheid om uw

      eigen embryo's onder de aandacht te brengen.

 

  4. Embryoplaza brengt hiervoor 15% plaatsingskosten over de totaalprijs van de verkochte embryo's in rekening.

 

  5. Over niet verkochte embryo's worden geen plaatsingskosten berekend.

 

  6. Na de veilingperiode wordt het niet verkochte item nogmaals voor de duur van tien dagen aangeboden.

 

  7. Iedere bieder is gebonden aan zijn of haar bod tot het moment dat er overheen wordt geboden, dit bod is per embryo.

 

  8. Mocht het voorkomen dat er een geschil ontstaat, dan beslist Embryoplaza en die beslissing is bindend.

      

  9. De embryo's worden pas uw eigendom nadat het totale bedrag is overgemaakt aan Embryoplaza.

 

10. Embryoplaza stort daarna het verkoopbedrag, minus 15% plaatsingskosten, aan de verkoper.

 

11. Eventuele export- en/of transportkosten zijn voor rekening van de koper en wordt door de betreffende exporteur in rekening

      gebracht.  

                        

 12. Embryoplaza gaat er vanuit dat de aangeboden embryo's, klasse 1 embryo's zijn, tenzij in het veld "extra informatie"

      duidelijk vermeld staat dat het om klasse 2 embryo's gaat.

 

13. Embryoplaza kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden schade en/of fouten in

      de informatie die de website verschaft, elke aanbieder is hiervoor zelf verantwoordelijk.